polityka jakości

Dążeniem naszym jest ciągłe doskonalenie jakości naszych wyrobów oraz spełnianie obecnych i przyszłych oczekiwań klientów, które w powiązaniu z dobrą kondycją firmy daje pełną satysfakcję zatrudnionym w niej pracownikom.

Osiągamy to poprzez realizację następujących celów:

  • dostarczanie klientowi wyrobów spełniających jego oczekiwania,

  • umacnianie pozycji na rynku międzynarodowym,

  • rozwój planowania jakości,

  • doskonalenie procesów i sterowanie nimi za pomocą nowoczesnych narzędzi,

  • dbanie o rozwój załogi i miejsc pracy,

  • planowanie i nadzorowanie czynników ekonomicznych,

  • ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością.